Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna igusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu vetud aktid.

Ajakohased igusaktid on kttesaadavad Tallinna igusaktide infossteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 vi e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna phimrus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid igusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata igusakte, mis ksnes muudavad teist igusakti vi tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli vljavtteid (pevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus justuvaid akte. Istungi protokollide vljavtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti pis
Tallinna Linnavalitsuse 18. veebruari 2015 korralduse nr 229-k "Tallinna Linnaarhiivi tasuliste teenuste ja kaupade hindade kehtestamine" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 27.01.2016 korraldus number 118
Redaktsiooni kehtivus:27.01.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

27. jaanuar

2016 nr

118-k

Tallinna Linnavalitsuse 18. veebruari 2015 korralduse nr 229-k „Tallinna Linnaarhiivi tasuliste teenuste ja kaupade hindade kehtestamine“ muutmine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 30 lg 3 alusel ja koosklas Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 mruse nr 52 „Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes“ 3 p-ga 1 ning tulenevalt Tallinna Linnaarhiivi taotlusest

1. Muuta alates 1. veebruarist 2016 Tallinna Linnavalitsuse 18. veebruari 2015 korralduse nr 229-k „Tallinna Linnaarhiivi tasuliste teenuste ja kaupade hindade kehtestamine“ lisa punkte 4.30 ja 4.31 ning tiendada lisa punktidega 4.41 kuni 4.47 ja snastada need jrgmiselt:

Teenuse ja kaupade hinnakirjarea tisnimetus

hik

Hind

eurodes

4.30

Kogumik „Vana Tallinn“ XII (XVI), 2002

Tkk

5.00

4.31

Kogumik „Vana Tallinn“ XIII (XVII), 2002

Tkk

5.00

4.41

Kogumik „Vana Tallinn“ I (V), 1991

Tkk

5.00

4.42

Kogumik „Vana Tallinn“ IX (XIII), 1999

Tkk

5.00

4.43

Kogumik „Vana Tallinn“ XI (XV), 2001

Tkk

5.00

4.44

Kogumik „Vana Tallinn“ XIV (XVIII), 2003

Tkk

5.00

4.45

Kogumik „Vana Tallinn“ XV (XIX), 2004

Tkk

5.00

4.46

Kogumik „Vana Tallinn“ XVII (XXI), 2006

Tkk

5.00

4.47

Kogumik „Vana Tallinn“ 26 (30), 2016

Tkk

12.00

*Hindades ei sisaldu ning hindadele ei lisandu kibemaks.

2. Tallinna Linnaarhiivil:

2.1 avalikustada teenuste hinnakirja muutmine Tallinna linna veebilehel ja avalike teenuste andmekogus ATAK;

2.2 teha korraldus teatavaks Tallinna Ettevtlusametile.

3. Korraldust on vimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Prnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 peva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea lesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretr